Лого на международния алианс SCN8A

Ресурси за изследователи

SCN8A изследвания

Ние сме доверен източник за клиницистите да намерят информация за грижите и лечението на тези, живеещи с SCN8A. Нашият консенсус за диагностика и лечение на SCN8A, заедно с другата информация, помага на клиницистите да предоставят подобрени грижи и лечение.

Групи за застъпничество на SCN8A, работещи през границите, за да намерят решения за семействата на SCN8A.

SCN8A Изследователска пътна карта

Напредване на сътрудничеството по изследователски приоритети и определяне на темпото за напредък в науката на SCN8A. Изследователската пътна карта е насочена към подобряване на лечението и резултатите за лицата, засегнати от SCN8A. Научете за нашите планове и как можете да допринесете за тази жизненоважна работа.

Регистър на пациенти SCN8A

Вълнуваме се от сътрудничеството. Ако се интересувате от изследвания относно заболявания, свързани със SCN8A или други редки епилепсии, МОЛЯ, уведомете ни. Искаме да чуем от вас. В момента работим с над дузина лаборатории и за напредък в науката за SCN8A.

SCN8A генна топология

Научете за работата на тримесечните срещи на изследователския консорциум SCN8A само с покана, за да споделяте актуализации за текущата работа, да споделяте активи и да разработвате нови съвместни проекти [не съм сигурен дали ще започнем процес на кандидатстване??]

Научете за международния регистър SCN8A, основните моменти от наученото и как да си сътрудничите/получите достъп до данни от регистъра за планирани изследователски проекти

Следвайте публичната Facebook група, където се споделят актуализации за нашите програми, изследвания и нови открития от регистъра SCN8A

Научете повече за глобалната изследователска стратегия на Алианса и усилията за ускоряване на напредъка към по-добри лечения и резултати – и как да се включите