Internasyonal nga SCN8A Alliance Logo

 Pag-navigate sa mga Hagit sa Grabe nga Naapektuhan nga mga Bata

Usa ka gipahinungod nga panagtapok alang sa mga pamilya ug mga tig-atiman sa mga bata nga nag-atubang sa labing komprehensibo nga mahagiton nga mga porma sa SCN8A. Pagpaambit og mga istorya, pagpangita og suporta, ug pagbaton og mga panabut sa mga pagtambal, panukiduki, ug mga estratehiya sa pagsagubang nga gipahaom alang niadtong anaa sa mas hait nga katapusan sa SCN8A spectrum. Sumpaysumpaya si Dr. Hammer ug usa ka global nga komunidad nga nakasabut ug nagsuporta sa imong panaw. […]

Gusto namong ipaabot ang among pasalamat sa Neurocrine Biosciences ug Praxis Precision Medicines alang sa ilang suporta niini nga mga miting nga nagdala sa mas maayo nga kalidad sa kinabuhi sa mga pamilya ug nagtugot kanila sa mga oportunidad sa pagkat-on, pagkonektar, ug pagtampo sa pagsabot sa SCN8A.