لوگوی اتحاد بین المللی SCN8A

منابع برای محققان

تحقیق SCN8A

ما یک منبع قابل اعتماد برای پزشکان هستیم تا اطلاعاتی را برای مراقبت و درمان کسانی که با SCN8A زندگی می کنند بیابند. اجماع ما برای تشخیص و درمان SCN8A، همراه با سایر اطلاعات به پزشکان کمک می کند تا مراقبت و درمان بهتری ارائه دهند.

گروه های مدافع SCN8A در سراسر مرزها برای یافتن راه حل هایی برای خانواده های SCN8A کار می کنند.

نقشه راه تحقیقاتی SCN8A

پیشبرد همکاری در اولویت های تحقیقاتی و تنظیم سرعت پیشرفت در علم SCN8A. نقشه راه تحقیقاتی بهبود درمان ها و نتایج را برای افراد آسیب دیده از SCN8A هدف قرار می دهد. در مورد برنامه های ما و نحوه مشارکت شما در این کار حیاتی بیاموزید.

ثبت نام بیماران SCN8A

ما در مورد همکاری هیجان زده هستیم. اگر به تحقیق در مورد اختلالات مرتبط با SCN8A یا سایر صرع های نادر علاقه دارید، لطفاً به ما اطلاع دهید. ما می خواهیم از تو بشنویم. در حال حاضر ما با بیش از ده ها آزمایشگاه و برای پیشرفت علم SCN8A کار می کنیم.

توپولوژی ژن SCN8A

درباره کار جلسه کنسرسیوم تحقیقاتی Invitation only SCN8A به صورت فصلی برای به اشتراک گذاشتن به‌روزرسانی‌ها در مورد کارهای در حال انجام، اشتراک دارایی‌ها و توسعه پروژه‌های مشترک جدید اطلاعات کسب کنید [مطمئن نیستم که آیا یک فرآیند درخواست را باز کنیم؟

درباره رجیستری بین المللی SCN8A، نکات مهم آموخته شده و نحوه همکاری/دسترسی به داده های ثبت برای پروژه های تحقیقاتی برنامه ریزی شده بیاموزید.

گروه عمومی فیسبوک را دنبال کنید که در آن به‌روزرسانی‌های برنامه‌ها، تحقیقات و یافته‌های جدید از رجیستری SCN8A به اشتراک گذاشته می‌شود.

درباره استراتژی تحقیقات جهانی اتحاد و تلاش‌ها برای تسریع پیشرفت به سمت درمان‌ها و نتایج بهتر - و نحوه مشارکت بیشتر بیاموزید.