درمان های ژنتیکی نوظهور برای SCN8A و نگاهی به n-of-1/nLorem

به ما بپیوندید تا از والدین و محققان SCN8A، Madeleine Oudin و Chris Burge بشنوید، تا در مورد انواع مختلف درمان های ژنتیکی نوظهور، آنچه در خط لوله SCN8A است و در مورد سفر آنها برای یافتن یک درمان ASO برای دخترشان، Margot، مطلع شوید. یک شرکت جدید به نام nLorem. می توانید از قبل ثبت نام کنید […]

درمان های ژنتیکی نوظهور برای SCN8A و نگاهی به n-of-1/nLorem ادامه مطلب »