لوگوی اتحاد بین المللی SCN8A

داوطلب شوید و تفاوت ایجاد کنید

داوطلبان پشتیبانی SCN8A

علاقه مند به مشارکت و حمایت از کار اتحاد بین المللی SCN8A برای تسریع پیشرفت علمی و حمایت از خانواده ها هستید؟ کنجکاو هستید که چگونه می توان از مهارت ها و نقاط قوت شما برای تأثیر مثبت در زندگی مبتلایان به SCN8A استفاده کرد؟

داوطلب شدن یک راه عالی برای برقراری ارتباط و بخشی از چیزی جدید و تاثیرگذار است.