Kansainvälinen SCN8A Alliance -logo

Haluamme esittää kiitoksemme Neurocrine Biosciencesille ja Praxis Precision Medicinesille heidän tuestaan ​​näille tapaamisille, jotka parantavat perheiden elämänlaatua ja tarjoavat heille mahdollisuuden oppia, olla yhteydessä ja edistää SCN8A:n ymmärtämistä.