Suaicheantas Caidreachas Eadar-nàiseanta SCN8A

Saor-thoileach & Dèan Eadar-dhealachadh

SCN8A Taic do Shaor-thoilich

A bheil ùidh agad ann a bhith a’ dol an sàs agus a’ toirt taic do dh’ obair a’ Chaidreachais SCN8A Eadar-nàiseanta gus adhartas saidheansail a luathachadh agus taic a thoirt do theaghlaichean? Nach annasach ciamar a ghabhas do sgilean agus do neartan a chleachdadh gus buaidh mhath a thoirt air beatha dhaoine le SCN8A?

Tha saor-thoileach na dhòigh math air ceangal a dhèanamh agus a bhith mar phàirt de rudeigin ùr-nodha agus buadhach.