Internationaal SCN8A Alliance-logo

 Navigeren door de uitdagingen van ernstig getroffen kinderen

Een speciale bijeenkomst voor gezinnen en verzorgers van kinderen die te maken hebben met de meest uitgebreide uitdagende vormen van SCN8A. Deel verhalen, zoek steun en krijg inzicht in behandelingen, onderzoek en copingstrategieën die zijn afgestemd op mensen aan de scherpere kant van het SCN8A-spectrum. Maak contact met Dr. Hammer en een wereldwijde gemeenschap die uw reis begrijpt en ondersteunt. […]

We willen graag onze dank betuigen aan Neurocrine Biosciences en Praxis Precision Medicines voor hun steun aan deze bijeenkomsten die gezinnen een betere levenskwaliteit bieden en hen kansen bieden om te leren, verbinding te maken en bij te dragen aan het begrip van SCN8A.