Logoja e Aleancës Ndërkombëtare SCN8A

 Lundrimi i sfidave të fëmijëve me ndikim të rëndë

Një mbledhje e dedikuar për familjet dhe kujdestarët e fëmijëve që përballen me format më sfiduese të SCN8A. Ndani histori, kërkoni mbështetje dhe fitoni njohuri mbi trajtimet, kërkimin dhe strategjitë e përballimit të përshtatura për ata në skajin më të mprehtë të spektrit SCN8A. Lidhu me Dr. Hammer dhe një komunitet global që e kupton dhe mbështet udhëtimin tënd. […]

Ne dëshirojmë të falënderojmë Neurocrine Biosciences dhe Praxis Precision Medicines për mbështetjen e tyre në këto takime të cilat sjellin cilësi të përmirësuar të jetës për familjet dhe u japin atyre mundësi për të mësuar, lidhur dhe kontribuar në të kuptuarit e SCN8A.