Các phương pháp điều trị di truyền mới nổi cho SCN8A và xem xét n-of-1/nLorem

Hãy tham gia cùng chúng tôi để lắng nghe ý kiến ​​từ các bậc cha mẹ và nhà nghiên cứu SCN8A, Madeleine Oudin và Chris Burge, để tìm hiểu về các loại liệu pháp di truyền mới nổi khác nhau, những gì đang được triển khai cho SCN8A và nghe về hành trình tìm kiếm phương pháp điều trị ASO cho con gái họ, Margot, với một công ty mới tên là nLorem. Bạn có thể đăng ký trước […]

Các phương pháp điều trị di truyền mới nổi cho SCN8A và xem xét n-of-1/nLorem Đọc thêm "